Thống kê xsmn chính xác nhất ngày 27-01-2023

Dự đoán xsmnSoi cầu xsmn Thống kê xsmn

Thống kê nhanh xổ số Bình Dương

1. Thống kê xổ số Bình Dương ngày 27-01-2023

Thống kê lôtô 40 lần quay xổ số Bình Dương. Đơn vị tính (số lần)
Về nhiều Về ít
58(14 lần)
93(14 lần)
35(13 lần)
08(12 lần)
14(12 lần)
75(12 lần)
38(11 lần)
39(11 lần)
61(11 lần)
72(11 lần)
04(4 lần)
15(4 lần)
37(4 lần)
42(4 lần)
54(4 lần)
23(3 lần)
28(3 lần)
60(3 lần)
98(3 lần)
66(2 lần)

Thống kê đầu đuôi loto, đơn vị tính (số lần)

Đầu loto Đuôi loto
Đầu 0(63 lần)
Đầu 1(71 lần)
Đầu 2(72 lần)
Đầu 3(81 lần)
Đầu 4(64 lần)
Đầu 5(75 lần)
Đầu 6(70 lần)
Đầu 7(84 lần)
Đầu 8(66 lần)
Đầu 9(74 lần)
Đuôi 0 (62 lần)
Đuôi 1 (85 lần)
Đuôi 2 (67 lần)
Đuôi 3 (68 lần)
Đuôi 4 (75 lần)
Đuôi 5 (80 lần)
Đuôi 6 (57 lần)
Đuôi 7 (68 lần)
Đuôi 8 (77 lần)
Đuôi 9 (81 lần)

2. Thống Kê lô gan trên 10 ngày, lô rơi xổ số Bình Dương ngày 27-01-2023

Lô gan Lô rơi
29(11 Ngày)
32(17 Ngày)
83(12 Ngày)
16(19 Ngày)
96(13 Ngày)
25(17 Ngày)
30(14 Ngày)
47(11 Ngày)
50(14 Ngày)
86(16 Ngày)
54(15 Ngày)
66(12 Ngày)
75(2 Ngày)

3. Thống kê giải đặc biệt từ năm 2008 xổ số Bình Dương ngày 27-01-2023. Đơn vị tính (số lần)

Về nhiều Về ít
75(14 lần)
07(13 lần)
35(13 lần)
78(13 lần)
41(12 lần)
70(12 lần)
82(12 lần)
11(11 lần)
12(11 lần)
24(11 lần)
74(5 lần)
89(5 lần)
90(5 lần)
99(5 lần)
27(4 lần)
29(4 lần)
30(4 lần)
37(4 lần)
45(4 lần)
52(4 lần)

Thống kê đầu đuôi giải đặc biệt, đơn vị tính (số lần)

Đầu Đuôi Tổng đặc biệt
0(78 lần)
1(75 lần)
2(63 lần)
3(65 lần)
4(77 lần)
5(56 lần)
6(73 lần)
7(72 lần)
8(78 lần)
9(77 lần)
0(76 lần)
1(74 lần)
2(74 lần)
3(71 lần)
4(74 lần)
5(78 lần)
6(67 lần)
7(63 lần)
8(73 lần)
9(64 lần)
0(66 lần)
1(62 lần)
2(78 lần)
3(66 lần)
4(65 lần)
5(85 lần)
6(78 lần)
7(80 lần)
8(78 lần)
9(56 lần)

Xem thêm về xổ số Bình Dương

Thống kê loto và giải đặc biệt các bộ số từ 00 đến 99, thống kê tổng chẵn, tổng lẻ, thống kê giải đặc biệt xổ số Bình Dương.
Thống kê loto và giải đặc biệt bộ chẵn lẻ, bộ lẻ chẵn, bộ chẵn chẵn, bộ lẻ lẻ, bộ kép, bộ sát kép, xổ số Bình Dương.

Thống kê nhanh xổ số Vĩnh Long

1. Thống kê xổ số Vĩnh Long ngày 27-01-2023

Thống kê lôtô 40 lần quay xổ số Vĩnh Long. Đơn vị tính (số lần)
Về nhiều Về ít
96(14 lần)
04(13 lần)
70(13 lần)
02(12 lần)
07(12 lần)
28(12 lần)
19(11 lần)
26(11 lần)
29(11 lần)
45(11 lần)
90(4 lần)
22(3 lần)
31(3 lần)
39(3 lần)
50(3 lần)
53(3 lần)
57(3 lần)
80(3 lần)
85(3 lần)
35(2 lần)

Thống kê đầu đuôi loto, đơn vị tính (số lần)

Đầu loto Đuôi loto
Đầu 0(92 lần)
Đầu 1(76 lần)
Đầu 2(72 lần)
Đầu 3(57 lần)
Đầu 4(67 lần)
Đầu 5(57 lần)
Đầu 6(76 lần)
Đầu 7(83 lần)
Đầu 8(61 lần)
Đầu 9(79 lần)
Đuôi 0 (66 lần)
Đuôi 1 (67 lần)
Đuôi 2 (69 lần)
Đuôi 3 (65 lần)
Đuôi 4 (77 lần)
Đuôi 5 (66 lần)
Đuôi 6 (75 lần)
Đuôi 7 (73 lần)
Đuôi 8 (76 lần)
Đuôi 9 (86 lần)

2. Thống Kê lô gan trên 10 ngày, lô rơi xổ số Vĩnh Long ngày 27-01-2023

Lô gan Lô rơi
04(12 Ngày)
27(10 Ngày)
73(10 Ngày)
93(12 Ngày)
51(13 Ngày)
34(15 Ngày)
38(11 Ngày)
71(18 Ngày)
95(12 Ngày)
25(12 Ngày)
47(15 Ngày)
54(13 Ngày)
20(13 Ngày)
41(10 Ngày)
43(13 Ngày)
87(19 Ngày)
31(11 Ngày)
50(17 Ngày)
53(14 Ngày)
57(10 Ngày)
67(2 Ngày)
12(2 Ngày)
36(2 Ngày)
22(2 Ngày)

3. Thống kê giải đặc biệt từ năm 2008 xổ số Vĩnh Long ngày 27-01-2023. Đơn vị tính (số lần)

Về nhiều Về ít
17(18 lần)
95(18 lần)
75(15 lần)
27(14 lần)
59(14 lần)
89(13 lần)
03(12 lần)
20(12 lần)
67(12 lần)
80(12 lần)
77(5 lần)
83(5 lần)
84(5 lần)
02(4 lần)
16(4 lần)
19(4 lần)
50(4 lần)
52(4 lần)
73(4 lần)
85(4 lần)

Thống kê đầu đuôi giải đặc biệt, đơn vị tính (số lần)

Đầu Đuôi Tổng đặc biệt
0(57 lần)
1(68 lần)
2(87 lần)
3(62 lần)
4(60 lần)
5(70 lần)
6(82 lần)
7(69 lần)
8(73 lần)
9(87 lần)
0(79 lần)
1(55 lần)
2(67 lần)
3(66 lần)
4(49 lần)
5(88 lần)
6(64 lần)
7(87 lần)
8(78 lần)
9(82 lần)
0(60 lần)
1(65 lần)
2(74 lần)
3(83 lần)
4(76 lần)
5(73 lần)
6(66 lần)
7(71 lần)
8(69 lần)
9(78 lần)

Xem thêm về xổ số Vĩnh Long

Thống kê loto và giải đặc biệt các bộ số từ 00 đến 99, thống kê tổng chẵn, tổng lẻ, thống kê giải đặc biệt xổ số Vĩnh Long.
Thống kê loto và giải đặc biệt bộ chẵn lẻ, bộ lẻ chẵn, bộ chẵn chẵn, bộ lẻ lẻ, bộ kép, bộ sát kép, xổ số Vĩnh Long.

Thống kê nhanh xổ số Trà Vinh

1. Thống kê xổ số Trà Vinh ngày 27-01-2023

Thống kê lôtô 40 lần quay xổ số Trà Vinh. Đơn vị tính (số lần)
Về nhiều Về ít
53(20 lần)
62(14 lần)
87(13 lần)
90(13 lần)
92(13 lần)
01(12 lần)
60(12 lần)
97(12 lần)
19(11 lần)
29(11 lần)
27(3 lần)
32(3 lần)
43(3 lần)
52(3 lần)
80(3 lần)
88(3 lần)
86(2 lần)
89(2 lần)
99(2 lần)
24(1 lần)

Thống kê đầu đuôi loto, đơn vị tính (số lần)

Đầu loto Đuôi loto
Đầu 0(76 lần)
Đầu 1(66 lần)
Đầu 2(57 lần)
Đầu 3(67 lần)
Đầu 4(62 lần)
Đầu 5(84 lần)
Đầu 6(85 lần)
Đầu 7(75 lần)
Đầu 8(58 lần)
Đầu 9(90 lần)
Đuôi 0 (80 lần)
Đuôi 1 (71 lần)
Đuôi 2 (69 lần)
Đuôi 3 (80 lần)
Đuôi 4 (66 lần)
Đuôi 5 (70 lần)
Đuôi 6 (70 lần)
Đuôi 7 (78 lần)
Đuôi 8 (82 lần)
Đuôi 9 (54 lần)

2. Thống Kê lô gan trên 10 ngày, lô rơi xổ số Trà Vinh ngày 27-01-2023

Lô gan Lô rơi
19(12 Ngày)
57(12 Ngày)
96(17 Ngày)
31(18 Ngày)
44(10 Ngày)
55(22 Ngày)
61(11 Ngày)
85(23 Ngày)
04(14 Ngày)
39(10 Ngày)
69(11 Ngày)
79(12 Ngày)
07(14 Ngày)
43(24 Ngày)
52(12 Ngày)
86(37 Ngày)
24(33 Ngày)
53(3 Ngày)
45(4 Ngày)
13(2 Ngày)

3. Thống kê giải đặc biệt từ năm 2008 xổ số Trà Vinh ngày 27-01-2023. Đơn vị tính (số lần)

Về nhiều Về ít
06(15 lần)
53(14 lần)
08(13 lần)
40(13 lần)
83(13 lần)
26(12 lần)
39(12 lần)
00(11 lần)
15(11 lần)
54(11 lần)
38(5 lần)
56(5 lần)
67(5 lần)
69(5 lần)
80(5 lần)
35(4 lần)
36(4 lần)
55(4 lần)
62(4 lần)
65(4 lần)

Thống kê đầu đuôi giải đặc biệt, đơn vị tính (số lần)

Đầu Đuôi Tổng đặc biệt
0(90 lần)
1(70 lần)
2(63 lần)
3(60 lần)
4(78 lần)
5(77 lần)
6(62 lần)
7(70 lần)
8(71 lần)
9(72 lần)
0(73 lần)
1(69 lần)
2(59 lần)
3(89 lần)
4(62 lần)
5(72 lần)
6(83 lần)
7(74 lần)
8(73 lần)
9(59 lần)
0(64 lần)
1(66 lần)
2(74 lần)
3(77 lần)
4(63 lần)
5(69 lần)
6(82 lần)
7(60 lần)
8(82 lần)
9(76 lần)

Xem thêm về xổ số Trà Vinh

Thống kê loto và giải đặc biệt các bộ số từ 00 đến 99, thống kê tổng chẵn, tổng lẻ, thống kê giải đặc biệt xổ số Trà Vinh.
Thống kê loto và giải đặc biệt bộ chẵn lẻ, bộ lẻ chẵn, bộ chẵn chẵn, bộ lẻ lẻ, bộ kép, bộ sát kép, xổ số Trà Vinh.

Thống kê xsmn 10 ngày gần nhất

Lời nhắn từ xoso888.vn

Chuyên mục thống kê, dự đoán, soi cầu xổ số 3 miền hàng ngày tại website xoso888.vn. Nội dung trang:
 • Tổng hợp thống kê, soi cầu của xsmb, xsmt, xsmn mỗi ngày. Phân loại theo từng tỉnh, vùng, miền, các thứ trong tuần.
 • Toàn bộ bài viết được tổng hợp qua hơn 30 chức năng thống kê, soi cầu tại xoso888.vn. Giúp bạn rút ngắn thời gian nghiên cứu.
 • Các cầu được cập nhật lúc 8h sáng hàng ngày:
 • Thứ 2: Miền Bắc, TP Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Cà Mau, Phú Yên, Huế
 • Thứ 3: Miền Bắc, Vũng Tàu, Bến Tre, Bạc Liêu, Đắc Lắc, Quảng Nam
 • Thứ 4: Miền Bắc, Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng, Khánh Hòa, Đà Nẵng
 • Thứ 5: Miền Bắc, Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận, Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị
 • Thứ 6: Miền Bắc, Bình Dương, Vĩnh Long, Trà Vinh, Gia Lai, Ninh Thuận
 • Thứ 7: Miền Bắc, TP Hồ Chí Minh, Bình Phước, Long An, Hậu Giang, Đà Nẵng, Đắc Nông, Quảng Ngãi
 • Chủ nhật: Miền Bắc, Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt, Khánh Hòa, Kon Tum
 • Toàn bộ các cầu ở trên mang tính chất tham khảo, tỉ lệ ra số phụ thuộc vào may mắn của bạn. Các bạn tìm hiểu thêm và tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình.
Chúc bạn may mắn!
Từ khóa: du doan chinh xac xsmn, soi cau bach thu mn hom nay, du doan xo so mien nam dai phat, soicau mien namhomnay, dự đoán xổ số miền nam ngày 12 tháng 9, dự đoán xổ số miền nam ngày 12 tháng 12, tham khao xsmn thu 6, du doan xo so mien nam 888, dự đoán xổ số miền nam ngày 29 tháng 3, dự đoán xổ số miền nam ngày 5 tháng 12, dự đoán xổ số miền nam ngày 9 tháng 1, dự đoán xổ số miền nam ngày 22 tháng 2, dự đoán xổ số miền nam 28 tháng 8, soi cầu đài nam, soi cầu miền nam ngày 4 tháng 10, thong ke sxmn hom nay, xsmn cap so lau ve, xsmn thong ke dau duoi, cau so de mien nam, cau xsmn ngay mai, soi cầu đề miền nam, du doan xo so mn chinh xac 100, du doan xsmn hom nai, dự đoán xổ số miền nam ngày 11 tháng 05,
DMCA.com Protection Status